Bedrijfsopvolging

Voor een ondernemer is het niet altijd duidelijk wie na hem zijn bedrijf zal voortzetten en hem daarin zal opvolgen.

Omdat deze onduidelijkheid zelfs nog kan bestaan ten tijde van zijn overlijden is het verstandig hieraan in een testament aandacht te besteden.

Het nieuwe erfrecht, ingevoerd in 2003, biedt hiervoor een goede oplossing: De executeur in een nieuwe verschijningsvorm. Deze figuur was altijd bekend als de persoon, die de opdracht had om de nalatenschap in samenwerking met de erfgenamen af te wikkelen. Zijn bevoegdheid om zelfstandig op te treden was echter de ene keer beperkt tot het regelen van de begrafenis en koffietafel, de andere keer had hij de opdracht de nalatenschap te beheren en de schulden daarin zoveel mogelijk te voldoen. Beschikkingsbevoegd zonder medewerking van de erfgenamen was hij echter niet. Dat is sinds 2003 drastisch anders geworden. Nu zijn de erfgenamen afhankelijk van de executeur geworden. Zonder medewerking van de executeur kunnen de erfgenamen niets beginnen. De executeur daarentegen kan nu namelijk de bevoegdheid krijgen om zelfstandig in het kader van de afwikkeling te beschikken over de goederen van de nalatenschap. Bijvoorbeeld verkoop en levering door hem alleen is dan mogelijk. Dit is de executeur met de bevoegdheid tot afwikkelingsbewind. Deze figuur zorgt voor de overgangsperiode totdat de definitieve opvolger het roer in handen neemt. Hij houdt de onderneming draaiende. En blijft aanwezig tot de opvolging in kannen en kruiken is.

Voor een ondernemer is het niet altijd duidelijk wie na hem zijn bedrijf zal voortzetten en hem daarin zal opvolgen.

Omdat deze onduidelijkheid zelfs nog kan bestaan ten tijde van zijn overlijden is het verstandig hieraan in een testament aandacht te besteden. Want allereerst zal onderscheiden moeten worden tussen twee trajecten: De bedrijfsopvolging bij leven en bij overlijden. Omdat de opvolging bij leven een langdurig proces kan zijn, is het altijd verstandig een scenario bij overlijden klaar te hebben liggen.

Zoals bekend, kan er bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erf- en schenkbelasting veel geld bespaard worden. Dit geldt ook als iemand een onderneming erft van zijn overleden echtgenoot. Hoe zit dat?