Samenleven en huwelijk

Vanaf 1 januari 2018 is onze gemeenschap van goederen veranderd. Voor de gelukkigen die na dat tijdstip trouwen gaat een stelsel gelden dat veel mensen eerder nog regelden door middel van huwelijkse voorwaarden. Zo wordt het vermogen dat men al had voor het trouwen onder dat nieuwe stelsel niet gemeenschappelijk. Datzelfde geldt ook voor datgene wat men verkrijgt bij wijze van gift of op grond van een erfrechtelijke verkrijging. En laat dat nu juist die zaken zijn die men veelal bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden uitsluit ! Dat nieuwe stelsel van gemeenschap van goederen noemen we overigens de beperkte gemeenschap van goederen, om duidelijk aan te geven dat die gemeenschap niet alle vermogen gemeenschappelijk maakt.

Betekent dat nu dat de gang naar de notaris voor de MKB-ondernemer niet meer nodig is?

Een ondernemer, die gaat trouwen, kan dit het beste onder huwelijkse voorwaarden doen. De privé-vermogens van de beide echtgenoten zijn dan van elkaar gescheiden. Het privé-vermogen van de andere echtgenoot loopt zo geen bedrijfsrisico.

Huwelijkse voorwaarden kunnen echter fiscaal nadelig zijn bij overlijden van de ondernemer. De andere echtgenoot kan dan een flink bedrag erven, waarover erfbelasting verschuldigd is. Het vermogen van de ondernemer is namelijk flink gegroeid en veel groter dan dat van zijn partner. Zelfs hoger dan het voor erfbelasting fiscaal vrijgestelde bedrag van ruim € 600.000,--.
Om dat te voorkomen kunnen de echtgenoten hun al bestaande huwelijkse voorwaarden omzetten in een gemeenschappelijk eigendom van het vermogen. Is sprake van een solide huwelijk of samenleving dan is dat geen probleem. Zakelijk gezien ook niet wanneer de onderneming in de vorm van een BV wordt gedreven. Dan lopen zij beiden in privé geen ondernemingsrisico en delen zij wel die hoge vermogensopbouw.

Jan is directeur en enig aandeelhouder (DGA) van zijn BV. Hij is getrouwd met Jeanne. Zij hebben 2 kinderen, Bas en Teun, allebei al het huis uit. Zij zijn Jan's erfgenamen. Als hij zou overlijden, gaan zijn aandelen naar Jeanne of zijn kinderen. Is er dan een manier om de dan eventueel verschuldigde dividendbelasting, al dan niet gedeeltelijk, te voorkomen ?

Dat hangt ervan af hoe Jan getrouwd is. Dat kan zijn in gemeenschap van goederen, maar het kan ook zijn onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer kiest hij voor het ene en wanneer voor het andere regime ? Het is overigens tegenwoordig een stuk gemakkelijker om tussen beiden te wisselen.

Jan is directeur en enig aandeelhouder (DGA) van zijn BV. Hij is getrouwd met Jeanne. Zij hebben 2 kinderen, Bas en Teun, allebei al het huis uit. Zij zijn Jan's erfgenamen. Als hij zou overlijden, gaan zijn aandelen naar Jeanne of zijn kinderen. Is er dan een manier om de dan eventueel verschuldigde dividendbelasting te voorkomen ?

Dat hangt ervan af hoe Jan getrouwd is. Dat kan zijn in gemeenschap van goederen, maar het kan ook zijn onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer kiest hij voor het ene en wanneer voor het andere regime ? Het is overigens tegenwoordig een stuk gemakkelijker om tussen beiden te wisselen.